Инструкция за запазване на час за среща

Срокът за подаване на данъчните декларации е до 30 Април 2018*
*(15 Юни 2018 за едноличните търговци)

Ако срещате трудности се обадете на 514.906.7785

<< СЛЕД КАТО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ И АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА натиснете тук за да продължите