YOUR ONE STOP FINANCIAL SHOP

 

ИМЕТО КОЕТО ПОЗНАВАТЕ

    И МОЖЕТЕ ДА МУ СЕ ДОВЕРИТЕ.

 

 

 

Даниел Г. КътевCMB*, AMP**

Брокер - консултант пo ипотеkи на недвижимо имущество

* Certified Mortgage Broker

** Accredited Mortgage Professional


 

                ЗНАНИЯ, ОПИТ, ДИСКРЕТНОСТ

 

 

 

 

 

Работете с акредитирани и независими агенти за да получите

най-доброто, от най-добрите!

 

 

БЕЗПЛАТНО, В УДОБНО ЗА ВАС МЯСТО И ВРЕМЕ
             
договаряне на най-изгодните ипотечни условия с над 15 банки и финансови институции 

 

 

Подходящи условия за всички:

 

¨        работещи нa трудови договори;

¨        работещи нa граждански договори и собственици на фирми
    (travailleur autonome/self employed and incorporated)
;

¨        купувачи без достатъчно средства за първоначална вноска;

¨        семейства с нисък годишен доход;

¨        новопристигнали иммигранти;

¨        купувачи с банкрут или лош кредит;

 

 

Моята роля:

 

¨        договаряне на най-изгодния лихвен процент и условия по ипотеката;

¨        изготвяне на професионална финансово-данъчна стратегия, включваща HBP/RAP и други програми;

¨        изготвяне на финансов анализ с цел определяне на максималния размер нa ипотеката, съобразно
    с вашия бюджет, финансово състояние, кредитна и работна история;

¨        осигуряване на допълнителен паричен ресурс;

¨        рефинансиране след изтичане срока на настоящата ви ипотека.

 

 

 

        Проверете най-изгодните лихви в Канада към днешна дата

 

 

 

    тел.: (514) 906.7785                                фаkс: (514) 552.9953

                                    dkatev@maxi-pret.com
                                        http://www.maxi-pret.com

 

 

 

             >>>>> Попълнете и изпратете вашата молба за ипотека online <<<<<

 >>>>> Ипотечни калкулатори <<<<<

        >>> Форми необходими за ипотеки и теглене на RRSP/REER по програмата HBP/RAP <<<

 

 

 

 

    <<