ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

English Version

 

 

 

Лична Информация:

-    Копие на SIN картите на всички членове на семейството (съпруг/а и деца) - ВАЖИ САМО ЗА НОВИ КЛИЕНТИ;

-    Имената на деца без SIN;

-    Дата на раждане на всички всички членове на семейството (съпруг/а и деца);

-    Дата на влизане в Канада на всеки от новодошлите през 2020 имигранти, както и техните доходите преди влизане в Канада от 2018, 2019 и 2020;

-    Адрес, Телефон и E-mail;

-    Notice of Assessment/Avis de cotisation за 2020 (от Квебек и Федерален);

 

 

Информация за Доходи:

-    Т4 и RL1 от всяка работа на всички членове на семейството (съпруг/а и деца);

-    Последните фишове от заплати ПОЛУЧЕНИ през 2021;

-    Т4А и RL1 за получени стипендии и КОФИ;

-    Т5007 и RL5 за получена социална помощ;

-    Т3, Т5, RL16 и RL3 от депозити, дивиденти и други финансови доходи;

-    T5008 от продажба на акции;

-    Фактури и документи свързани с доходи от наеми или собствен бизнес;

-    Други данъчни документи получени през годината;

 

 
Информация за Разходи:

-    RRSP/REER фактури;

-    Т2202А и RL8 за платени такси за университет или колеж;

-    RL24 за платени такси за детска градина;

-    RL31 от наемодателя (АКО живеете под наем);

-    Фактури за платени медицински и стоматологични разходи.
При наличие на медицинска осигуровка в работата ви, напишете
:
кои от членовете на семейството ви са покрити и колко плащате вие;

-    Последните фишове от заплати получени през 2021;

-    Документ за платени дарения;

-    Документ за платени такси за спорт и култура на ДЕЦАТА;


-    Фактури и документи свързани с разходи от наеми или собствен бизнес;Ако желаете директ депозит изпратете VOID/SPECIMEN чекДокументите може да изпратите на адрес www.danielkatev.com/upload


За допълнителна информация пишете e-mail на адрес tax@danielkatev.com

или се обадете на тел. (514) 906-7785

 

Документите може да предадете и на адрес 4950 chemin Queen-Mary, Suite 320, Montreal, H3W 1X3
(за карта на офиса – натиснете тук)

(как да стигнете с градския транспорт - натиснете тук)

Липсващи документи може изпратите на адрес www.danielkatev.com/upload

или да факсирате на (514) 667-4194 или (514) 552-9953

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ - online на http://www.danielkatev.com/meet

или

се обадете в офиса на (514) 906-7785

 

 

Липса на документи от горния списък води до нежелани забавяния и увеличение на разходите по изготвяне на данъчната ви декларация.

 

 

Срокът за подаване на данъчните декларации е до 2 Май Април 2022*
*(15 Юни 2022 за едноличните търговци)

 


 

Готовите данъчни декларации може да предадете на:


Федерални - 305 Rene-Levesque Boulevard, Montreal, QC  H2Z 1A6

тел. 1-800-959-8281 (английски) или 1-800-959-7383 (френски)

(за карта на офиса – натиснете тук)


Квебек - Complexe Desjardins, 150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montreal, QC  H5B 1A4

тел. 1-800-267-6299 или (514) 864-6299

(за карта на офиса – натиснете тук)


 

или изпратите на:


Федерални - спрямо местоживеене - виж тук


Квебек - Revenu Québec, C. P. 2500, succursale Place-Desjardins, Montréal, QC  H5B 1A3Начините за плащане са описани в
www.danielkatev.com/pay 

                   

 

 

<<