Здравна и медицинска застраховка за туристи и новопристигнали емигранти

TIC

(непрофесионален и неангажиращ превод!)

Предназначението на тази застраховка е при спешен случай застрахованият да получи необходимата му медицинска помощ, без това да доведе до финансови трудности.

Застраховката покрива разноски при постъпване в болница, транспортиране с превозни средства на бърза помощ, лабораторни изследвания и рентген, спешно зъболечение.

 

Условия за застрахованият:

1.      да има навършени 15 дни;

2.      да не е осигурен от провинциална застраховка;

3.      в момента на застраховане да е в добро здравословно състояние;

4.      да не е живял в Канада две последователни години;

5.      да не живее в старчески дом, възстановителен или реахабилитационен център;

6.      да няма нужда от постоянен придружител;

 

Начало на застраховката

Застраховката влиза в сила 48 часа след датата на нейното подписване (с изключение на случаите при които застраховката е направена ПРЕДИ пристигането в Канада)

 

Край на застраховката

1.      след завръщане на застрахования в страната на местоживеене;

2.      крайната дата на застраховката;

3.      365 дни от началото на на застраховката

4.      от датата, в която застрахованият получи своята здравно-осигурителна карта /за емигранти/

 

Описание на застраховката

1.      Застрахователната компания е заплаща разходите при спешна медицинска помощ в зависимост от избора на застрахователния план.

2.      Разходи извън Канада се покриват при положение, аче значителна част от престоят е бил в Канада (не се покриват разходи в страната на местоживеене)

 

Разходи, които се покриват от Basic Plan

1.      Спешна медицинска помощ

Застрахователната компания се задължава да заплати за престой в болница и за медицинско обслужване в болницата, само по спешност.

2.      Спешнo медицинско обслужване

        При преглед от лицензиран лекар, хирург, анестизеолог или дипломирана медицинска сестра /всеки, от които няма кръвна или фамилна връзка със застрахованото лице/

        До $500 при обслужване от легален лицензиран физиотерапевт /който няма кръвна или фамилна връзка със застрахованото лице/.

        До $500 при обслужване от легален лицензиран доктор по кариопрактик /който няма кръвна или фамилна връзка със застрахованото лице/.

        При необходимост от лабораторни изследвания и/или рентгенова снимка, предложени от доктор за уточняване на диагнозата

        При нужда от линейка до най-близката болница

        При нужда от наем на патерица или шина, без да превишава продажната им цена

        До $500 за лекарства или медикаменти по лекарско предписание, или цялата сума ако пациента е хоспитализиран

3.      При смърт

До $10 000 при случай на смърт, вследствие на болест или злополука, като разходи, които са необходими за връщането на тялото в стандартен контейнер до родната страна; или до $4 000 за кремиране или погребение, които ще се извършат на мястото на смъртта

4.      При инцидент със зъбите

До $3 000 ще бъдат възстановени за спешно лечение на зъб/изключение изкуствени зъби или протези/при злополука от удар в лицето. Тези разходи не трябва да надвишават минималните такси, определени в разписанието за таксите на Канадската Асоциация на Зъболекарите на провинцията или територията, където сe извършват зъболекарските услуги.

5.      При спешна нужда от зъболекар

До $500 ще бъдат възстановени за спешна зъболекарска помощ при силен зъбобол, без да се включва болка от удар в лицето. Други зъболекарски услуги не се покриват.

Лечението трябва да започне до 48 часа от злополуката и да приключи до края на застрахователния период.

6.      При спешна нужда от транспортиране

Застрахователната компания се съгласява да транспортира застрахования до неговата страна при нужда от спешна медицинска консултация, породена от неочаквана болест или нараняване. Всяко спешно транспортиране като въздушна линейка или еднопосочен билет, носилка и/или нужда от медицинско лице за придружител, трябва да се одобри и организира от Застрахователната компания.

7.      Връщане в къщи

До $3 000 ще бъдат изплатени за еднопосочно транспортиране по възможно най-прекият маршрут до родната страна на застрахования, ако заболяването или нараняването изисква спешна транспортация през периода на осигуровката. Тези финансови средства също включват един член от семейството, като единствено условие е той също да е застрахован.

 

Допълнителни финансови средства

Финансовите средства се заплащат за разходите по-долу:

1.      Последващи посещения

Покриват се до две визити след лечението

2.      Смърт при инцидент

$25 000

3.      Транспортиране на семейство или приятел

До $3 000 за еднопосочен билет и до $1 000 при пристигането на член от семейството или приятел ако:

      Застрахованият е хоспитализиран и обслужващият лекар изисква придружител

      Ако местните власти изискват идентифициране на трупа в случай на смърт

4.      Придружител

От $50 до $500 на ден за придружител, който да няма кръвна или родствена връзка със застрахования, ако застрахованият има нужда при пътуването

 

Специфични условия

 

Изключения

Разходи няма да се изплащат при:

 1. При заболяване, при което се появат симптоми, които не са упоменати при предварителния преглед
 2. Заболяване, чийто симптоми се появят 48 часа след началната дата на застраховката освен ако застраховката се направи 48 часа преди пристигане в Канада.
 3. Заболявания, наранявания или медицински състояния започнали преди полицата да влезе в сила
 4. При психичи заболявания
 5. При война, отвличане, акт на тероризъм с или без ядрено, химическо или биологично оръжие; размирици и гражданско неподчинение, участие в протести
 6. При смърт или наранявания, които са вследствие от употреба на алкохол, наркотици или други опиати
 7. При пътуване, което не е разрешено от доктор
 8. При нужда от реахабилитация
 9. При участие в спортни мероприятия или моторни спортове
 10. При операция на зъбите или козметична операция, с изключение ако не са спешни
 11. Натюропатик или лечение с акопунктура
 12. Разходи, които надвишават допустимите цени

 

Клеймващи процедури

 1. Застрахователната компания трябва да бъде уведомена преди извършване на операцията или до 24 часа преди влизане в болница. В противен случай разходите ще бъдат покрити до 80%. Формата за искане трябва да е пълна и да включва всички оригинални фактури и сметки. Непълните форми ще бъдат отказвани
 2. Исканията за възстановяване на разходите трябва да се подадат до 30 дни от датата на заболяването
 3. Отговорът на исканията се получават писмено до 60 дни от датата на подаване

4.      Всички разходи по подаване на документите са за сметка на застрахования, а отговорите са за сметка на застрахователната компания

Когато получите потвърждение на клеймващите процедури трябва да включите:

 1. Правилно попълнена и подписана клеймваща форма с оригиналните платени от вас фактури и такси. Непълните форми ще бъдат отказвани
 2. Медицински картон, в който да се упоменава диагнозата от доктора

3.      Могат да бъдат изисквани и допълнителни документи при разглеждане на вашето искане

Всички форми са достъпни on-line

<<