Здравна застраховка за туристи и новопристигнали имигранти


Моля попълнете информацията по-долу НА ЛАТИНИЦА

Моля попълнете ВСИЧКИ полета

Име
Дата на раждане
Улица
Апартамент
Град
Провинция
Пощенски код
Домашен Тел
Работен Тел
Факс
E-mail
                        Пол Мъж Жена

Застраховката да започна на:

Застраховката да приключи на:

Време и телефон за контакт, допълнителна информация и коментари  


- брошура с условията и цените на застраховката за туристи и новопристигнали имигранти (english / français);

- декларация за здравословно състояние* (english / français).
        * ако се изисква попълнете и изпратете на факс (514) 552-9953 или email: travelins@danielkatev.com


<<
 
Даниел Г Кътев
Copyright © 2007 DVK Multi-Financial Services Inc. All rights reserved.